Created by Ironer © 2008

Kolová

     Osada Kager (Kolová) nese jméno oplocené rytířské tvrze, která byla okolo 12. století vystavěna na Smrčném vrchu a okolo ní byla vedena kolová hradba. Jméno pak přešlo i na blízkou obec. Tvrz se rozpadla okolo 15. století.. Dnes se jedná o archeologickou památku I. kategorie. Archeologové tu získali střepy keramiky pocházející od chebské skupiny kultury popelnicových polí ze středověku. V 18. století zde vznikla ves jako osada zemědělců, pastýřů, a horníků německé národnosti. Ti pojmenovali ves podle rytíře Kagera, a německé „au“ značící louky nebo luhy, a to dalo dohromady název obce, který setrval až do roku 1945 jako Kogerau, později česky Kagerava. Kromě obecního úřadu a školy měla Kolová 2 hostince, z nichž známý byl hostinec Čertův mlýn – Teufelsmühle, který přitahoval mnoho výletníků a letních hostů. V létě 1929 zde trávil svoji dovolenou známý novinář Egon Erwin Kisch, píšící do německých novin vycházejících v Praze. Během své letní dovolené v Čertově mlýně napsal reportáž o loupežnících na Chlumu, inspirován známou divadelní hrou, kterou v té době hrály hojně různé kočující společnosti. Pověst o loupežnících pochází z nedalekého Chlumu sv. Máří a má zřejmě základ v historické skutečnosti. Po vysídlení německých obyvatel (počet obyvatel v Libavském Údolí  již překračoval počet obyvatel v samotné Kolové) byl Obecní Úřad přemístěn do Libavského Údolí a dne 22. srpna 1950 byla státními úřady provedena změna a Kolová se stala součástí obce LibavskéÚdolí, takže přestala samostatně existovat. Dnes už jí v mnoha případech nelze nalézt ani v automapě. Udělejte si malou procházku a projděte si stezku vedoucí k soutoku Malé a Velké Libavy, která vás povede okolo Čertova kamene, který se podle pověsti utrhl a zavalil pocestného s koňským povozem mířícího právě do hostince Čertův mlýn. Jestliže se od soutoku vydáte po levém břehu Velké Libavy dojdete do Libavského Údolí okolo náhonu a stavidla, který patřil textilní továrně, jež byla založena r. 1824 svobodným pánem Lenkem.

 
Home
O nás
Pension
Restaurace
Fotogalerie
Mapa
Kontakt